O mnie

Aleksander Malara – psychoterapeuta, magister pedagogiki resocjalizacyjnej, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Terapii Rodzin, członek Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Ukończył pięcioletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym i systemowym prowadzone przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum w Krakowie i Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP).

Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz terapię małżeńską / par.

Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach naukowych oraz superwizjach podnosząc swe kompetencje.

Odbył staż w Zakładzie Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Młodzieży i Dzieci Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum UJ w Krakowie oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego „Sikornik” w Gliwicach.

Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w: poradni zdrowia psychicznego, ośrodku wspierania rodziny, domu dziecka, świetlicy socjoterapeutycznej.

Dba o przestrzeganie kodeksu etycznego PTP oraz o dyskrecję spotkań.